(Українська) l_46000142
Computer Notes

(Українська) Об’єднання мережевих інтерфейсів в Ubuntu/Debian за допомогою «bonding»

(Українська) Стаття про об’єднання декількох фізичних мережевих інтерфейсів в один – «зв’язування каналів» (channel bonding), для збільшення пропускної здатності та підвищення відмовостійкості
мережі